مردم تونس چگونه زندگی می کنند

مردم تونس چگونه زندگی می کنند

کشور تونس، تاریخی 3،000 ساله دارد و فرهنگ، غذا، لباس و معماری آن از کشورهای مختلفی تأثیر گرفته که در طول تاریخ بر آن‌ها مسلط شده بودند و امروزه به فرهنگی یکپارچه در میان کشور تبدیل شده‌اند. در ادامه بیشتر با آداب و رسوم مردم تونس آشنا می‌شوید.