رفتار و آداب و رسوم مردم رومانی

رفتار و آداب و رسوم مردم رومانی

مردم رومانی، آداب و رسوم خاصی دارند که تقریباً با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است. بنابراین قبل از سفر، حتماً راجع به آداب معاشرت آن‌ها کمی مطالعه داشته باشید تا بتوانید راحت‌تر با مردمش ارتباط برقرار کنید.