تگ

زرآباد

مرورگر
زرآباد

شهر زرآباد مرکز بخش صفائیه شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان غربی در چهل و دو کیلومتری شمال غرب شهر خوی، صد و هفتاد کیلومتری مرکز استان قرار گرفته‌است.جمعیت شهر زرآباد براساس سرشماری سال ۱۳۹۰، تعداد ۱۲۳۹نفر است.