تگ

زرنه در سفرنامه‌ها

مرورگر
معرفی شهر زرنه

زرنه یکی از شهرهای تابعه شهرستان ایوان در استان ایلام در غرب ایران است. که در بین شهرستان گیلانغرب و شهرستان ایوان غرب واقع شده است. زرنه در سی و هفت کیلومتری گیلانغرب و هفده کیلومتری ایوان. پنجاه و پنج کیلومتری ایلام و صد و سی کیلومتری کرمانشاه است.