تگ

زرین‌رود

مرورگر
معرفی شهر زرین رود استان زنجان

زرین‌رود یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز بخش بزینه رود شهرستان خدابنده است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۵۷۶۴ نفر بوده است.بخش بزینه رود شامل یک واحد شهری به نام زرین رود می‌باشد.