تگ

زمستانه ترین جاهای دیدنی ایلام

مرورگر
خنک ترین دیدنیهای ایلام در تابستان

این استان از استان‌های کمابیش جنگلی ایران است. به همین دلیل میتواند برای مسافرت تابستانه مقصد مناسبی باشد. پیش از دوره رضاخان به این ناحیه لرستان پشتکوه می‌گفتند (به دلیل سلطه اتابکان لر بر منطقه ایلام).