تگ

زندان اسکندر

مرورگر
خانه تهرانی ها از بناهای تاریخی یزد

از دیگر جاذبه های شهر یزد خانه تهرانی ها است که متعلق به یکی از تجار ایرانی می باشد.این خانه را در حدود صد و پنجاه تا دویست سال پیش آقا شیخ مهدی عرب بنیان گذاشته است.خانواده او بعدها لقب تهرانی ها گرفتند و از زمان این خانه به خانه تهرانی ها شهرت یافت.

خانه لاری ها از خانه‌های با ارزش دوره قاجار

خانه لاری های در شهر یزد و در محله ی فهادان واقع شده است و قدمت آن به دوران قاجاریان برمی گردد.این خانه در سال ۱۲۸۶ ساخته می شود و به عنوان خانقاه نعمت اللهی از آن استفاده می شود.خانه لاری ها در یزد از بناهای پر اهمیت تاریخی است.