تگ

زندگی خرگوش‌ها

مرورگر
میلیون‌ها خرگوش رنگارنگ در جزیره ژاپن

اگر از شما بپرسند آیا مایل هستید به جزیره‌ای وسط اقیانوس آرام که توسط جانوران وحشی اشغال شده سفر کنید، چه می‌گویید؟ قطعا سفر پر خطری را تجسم می‌کنید. بله چنین شرایطی قطعا خطرناک خواهد بود. مگر اینکه منظورمان از جزیره، جزیره‌ی «Ōkunoshima» ژاپن باشد.