امنیت فرودگاه ، ناشنیده هایی درباره امنیت فرودگاه ها

امنیت فرودگاه

شاید به این دلیل است که در مورد شرح وظایف مامورین امنیتی فرودگاه و نقش غیر قابل انکارشان در تامین امنیت فرودگاه کمتر چیزی شنیده اند و یا شاید هم در گذشته برخورد سخت و نسبتا خشنی را از طرف این مامورین تجربه کرده اند