ویروس کرونا | چرا من هنوز در سفر هستم و به خانه برنگشتم؟

ویروس کرونا | چرا من هنوز در سفر هستم و به خانه برنگشتم؟

یک نویسنده کانادایی داستان خود در رابطه با اینکه چرا تصمیم گرفته در شهر مکزیک بماند و به خانه برنگردد را به اشتراک گذاشته است. “مکزیک؟!”، این رایج ترین پاسخ در بین دوستان و خانواده ام بود بعد از اینکه فهمیدند قرنطینه را در آنجا می گذرانم.