حافظیه شیراز یکی از پرطرفدارترین اماکن گردشگری شیراز

حافظیه شیراز یکی از پرطرفدارترین اماکن گردشگری شیراز

حافظ شیرازی از پر آوازه ترین شاعران دنیاست و گردشگران زیادی به شوق دیدن آرامگاهش به شهر شیراز سفر می کنند.آرامگاه حافظ که به حافظیه معروف است یکی از پرطرفدارترین اماکن گردشگری شیراز است و معمولا بیشتر گردشگران در سفر به این شهر از آن بازدید می کنند.