تویوق ، روستای کاهگلی در چین

تویوق ، روستای کاهگلی در چین

این آبادی کوچک که در شمالی ترین نقطه ی صحرای تاکلیماکان (Taklimakan) واقع شده، با ساکنینش سر ناسازگاری دارد. زمستان های این منطقه سرد و خشک و تابستان هایش داغ و جهنمی است.