جاذبه های تاریخی و گردشگری حمیدیه

جاذبه های تاریخی و گردشگری حمیدیه

حمیدیه یکی از شهرستان‌های استان خوزستان است. این شهر در بخش حمیدیه شهرستان اهواز قرار گرفته و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۲۲٫۰۰۱ نفر جمعیت داشته‌است. شهرستان حمیدیه از بی نظیر جاهایی است که در آن جا می توان شن های کویر، آب های رودخانه و درختان جنگل را در کنار هم مشاهده نمود .