مقبره عالم بابا و چوپان عطا

مقبره عالم بابا و چوپان عطا

مقبره عالم بابا و چوپان عطا که از جاذبه های شهر کلاله محسوب میشود، نزدیک مقبره خالد نبی و کمی پایین‌تر از آن دو بقعه دیگر و البته کمی کوچکتر از بقعه اصلی قرار دارند، مردم محلی معتقدند اولی متعلق به «عالمِ بابا» و دیگری متعلق به «چوپان عطا» است.