خور موسی شاخابه ای عریض و طولانی در ساحل خلیج فارس

خور موسی شاخابه ای عریض و طولانی در ساحل خلیج فارس

بندر ماهشهر به لحاظ داشتن طبیعتی منحصر به فرد، قابلیت جذب گردشگر بسیار زیادی را دارد.بندر ماهشهر همچون شادگان از معدود شهرهای ایران است که دارای خور می‌ باشد و مهمترین آ‌نها خور موسی نام دارد که از نظر استراتژیک و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.