جاهای دیدنی یزد ،‌ ترین های ایران

جاهای دیدنی یزد ،‌ ترین های ایران

جاذبه ها یزد را بعنوان ترین ها معرفی میکند ؟ چراکه یزد نه تنها دارای بیشترین قدیمی ترین جاهای دیدنی ایران است بلکه بلندترین مناره های جهان ، بیشترین تعداد . .