معرفی تالاب حمیدآباد ساری

معرفی تالاب حمید آباد ساری

در این مقاله به سراغ یکی از زیباترین تالاب های سرزمینمان رفته ایم که زیبایی بی حد و حصرش همگان را مات و مبهوت خود کرده است و همچنین به معرفی پوشش گیاهی، نوع خاص حیات وحشی که در این منطقه وجود دارد خواهیم پرداخت.