این سرویس بهداشتی به یک جاذبه گردشگری تبدیل شد

این سرویس بهداشتی به یک جاذبه گردشگری تبدیل شد

سفر جاده ای با اتومبیل یک روش فوق العاده برای سیر کردن مناظر دیدنی شهرها است. در این مدل سفر توقف در توالت های بین راهی اجتناب ناپذیر است. یکی از سرویس های بهداشتی بین راهی در نروژ با امتیازات و ویژگی های منحصر به فرد توانسته توجه گردشگران بسیاری را به خود جلب کند.