تنگه زیبای شوتاریکو پارسیان

تنگه شوتاریکو

بی شک می توان تنگه شوتاریکو را که در استان هرمزگان واقع شده است یکی از زیباترین جاذبه های ایران در نظر گرفت.  جاذبه های که مانند آن را شاید در عکس ها و نشریات دیده باشید.