جاهای دیدنی و آداب و رسوم مازندران در نوروز

دهکده رویایی مازیچال کجاست؟

استان مازندران یکی از استان های کشور است که به دلیل بهره مندی از دریا و جنگل های انبوه همیشه جزو بهترین استانها از لحاظ زیبایی گردشگری بوده است، به همین درلیل در عید نوروز مسافران زیادی را به خود میبیند