تگ

زیباترین جاهای دیدنی شیراز

مرورگر

درآن جای سوزن انداختن نیست. در اطراف آرامگاه فالوده فروشی‌های زیادی هم هست که نباید از خیرشان گذشت. آدرس: میدان آزادی معروف به فلکه گاز شیراز سعدیه شیراز سعدیه یکی از زیباترین جاهای دیدنی شیراز است و با آن حوض های مستطیلی و پر از ماهی‌اش و باغ پر از گلش در همسایگی باغ دلگشا قرار گرفته است. اینجا جایی است...