جاهای دیدنی و آداب و رسوم مازندران در نوروز

دهکده رویایی مازیچال کجاست؟

استان مازندران یکی از استان های کشور است که به دلیل بهره مندی از دریا و جنگل های انبوه همیشه جزو بهترین استانها از لحاظ زیبایی گردشگری بوده است، به همین درلیل در عید نوروز مسافران زیادی را به خود میبیند

جنگل گیسوم ، تفریحگاه طبیعت گیلان

جنگل گیسوم ، تفریحگاهی در دل طبیعت گیلان

امروز می خواهم برایت از جاده ای رویایی بگویم که با گذر از آن دل وجانت آرام می گیرد. جاده ای که برایت از عشق و زیبایی می گوید.

به خیالت برای این سفر باید با جیبی پر از پول راهی دوردست های دور شوی؛ اما نه!