تگ

زیباترین سواحل دنیا

مرورگر
ساحل صدف استرالیا ، یکی از خاص ترین سواحل دنیا

ساحل صدف استرالیا یکی از خاص ترین و زیباترین سواحل دنیا است که ساله افراد زیادی را به خود جلب می کند. در میان این گردشگران بعضی ها تعدادی از این صدف ها را به خانه می برند و به عنوان یادگاری از این مکان گردشگری فوق العاده نزد خود نگه می دارند.

زیباترین سواحل دنیا

سواحل، دریاچه‌ها و دریاها یا خلیج‌هایی که بدان اشاره می‌کنیم، از آبی سیر تا فیروزه‌ای را شامل می‌شود .آبی ترین کرانه های دریا را بدون هزینه ببینید