کوه های رنگین کمان پرو

کوه های رنگین کمان پرو

کوه های رنگارنگ پرو شبیه به کوه رنگین کمان آلاداغ لار ایران در زنجان می باشند. زمانی که قرار است برای سفر پاهایمان را از مرز کشور خود فراتر بگذاریم، همواره به دنبال جاذبه های حیرت انگیز و متفاوت، کوله بار سفر را می بندیم.