تگ

زیبایی‌های حاشیهٔ زاینده‌رود

مرورگر
سودجان

سودجان در فاصله ۶۰ كيلومتری شمال غربی شهرستان شهركرد مرکز استان چهارمحال وبختياری قراردارد .اين شهر در شمال استان چهار محال و بختياری قرار گرفته است. سودجان از مناطق مرتفع و سردسير استان چهارمحال وبختياری  است.