تگ

زیبایی‌های دره گلها

مرورگر
دره گل ها ، از تفریحگاه های فوق العاده ارمنستان

دره گلها یکی از شهرها و تفریحگاه های فوق العاده ارمنستان است که در حدود 50 کیلو متری پایتخت ارمنستان یعنی ایروان واقع شده است. دره گلها همان شهر زیبای تساغکادزور در استان کوتایک است که در نزدیکی پایتخت ارمنستان یعنی ایروان واقع شده است.