بنف کانادا را کشف کنید و از تصاویر حیرت آور آن لذت ببرید

بنف کانادا را کشف کنید و از تصاویر حیرت آور آن لذت ببرید

چیزی در اینجا وجود دارد که من را به سمت سرزمین های یخی و بنف می کشاند، کانادا مقصد برفی و یخی بی نظیر می باشد. وقتی کوه ها پوشیده از برف باشند، با ایجاد سایه های واضح و خطوط ناهموار صحنه های زیبایی به وجود می آید.