جاهای دیدنی استان اردبیل

جاهای دیدنی استان اردبیل

اردبیل شهری با زیبایی های طبیعی و جاذبه های تاریخی بسیار است. طبیعت منحصربفرد و متنوع اردبیل نظیر کوه، آبشار، جنگل، رودخانه، دریاچه و چشمه های آب گرم، آن را به بهشت گردشگری طبیعی ایران تبدیل کرده است.