ورجین تهران

ورجین تهران

شاید حیات وحش مورد علاقه طبیعت گردان و گردشگران نباشد اما منطقه حفاظت شده ورجین با وجود گونه های مختلف جانوان زیبایی های شگفتی به طبیعت می دهد .