جاذبه های گردشگری و دیدنی امیدیه

جاذبه های گردشگری و دیدنی امیدیه

امیدیه شهری در استان خوزستان، ایران است. ین شهرستان با شهرستان‌های آغاجاری، هندیجان،ماهشهر، رامشیر و رامهرمز هم‌مرز است. این شهر دارای منابع و صنایع بسیاری از جمله نفت و گاز بوده و بیشتر دارای نفت است تا گاز و یکی از شهرهای مهم تولید نفت در استان خوزستان است.