معرفی شهر سیس

معرفی شهر سیس

سیس یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شبستر قرار دارد. این شهر در ۱۴ کیلومتر شبستر واقع شده‌است.سیس یر پایه سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیتی برابر با ۱۰۹۰۰ نفر داشته‌است.