آشنایی با برج دختر استانبول و افسانه های مربوط به آن

آشنایی با برج دختر استانبول و افسانه های مربوط به آن

برج دختر یکی از زیباترین بناهای استانبول است که در یکی از جزیره‌های کوچک اطراف بخش آسیایی استانبول قرار دارد و در قرن چهارم بنا شده است. بنایی که تاریخی قوی و داستانی جالب برای روایت دارد و تک و تنها در میان آب‌های استانبول به ویژه هنگام غروب خودنمایی می‌کند.