مسجد گله داری جاذبه ای مذهبی در استان هرمزگان

مسجد گله داری ، جاذبه ای مذهبی در استان هرمزگان

مسجد گله داری بندرعباس یکی از آثار تاریخی و دیدنی هرمزگان در مرکز این استان است و این مسجد که قدمتی بالغ بر یک قرن داشته در سال 1296 هجری قمری برای پرستش خداوند و برپایی مراسمات مذهبی در پرترددترین بخش بندرعباس بنا شده است.