عمارت فکری ، یکی از مهم‌ترین بناهای دوره قاجاریه

عمارت فکری ، یکی از مهم‌ترین بناهای دوره قاجاریه

بندر لنگه زمانی عروس بنادر ایران نامیده می شد، اما پس از رونق بنادری نظیر خرمشهر، بندرعباس و بندر بوشهر به تدریج موقعیت‌آن به عنوان مرکز صادرات و واردات کالا، به زوال گرایید و شیوع بیماری، قحطی و … باعث شد تا در دوره پهلوی بسیاری از ساکنان این بندر به کشورهای عرب خلیج فارس مهاجرت کنند.

بلیط هواپیما