مشهورترین سواحل گوا

مشهورترین سواحل گوا

گوا که به زیبا ترین شهر هند شهرت یافته، دارای طبیعت بکر و بی نظیری است که باعث شگفتی گردشگران تور گوا می شود. این شهر بندری زیبا، گسترده ترین سواحل هندوستان را دارا بوده که سواحل گوا نامیده می شوند و تا به امروز سهم بسیاری در جذب گردشگران تور گوا داشته اند.