تگ

ساحل خلیج نهنگ

مرورگر
ساحل صدف استرالیا ، یکی از خاص ترین سواحل دنیا

ساحل صدف استرالیا یکی از خاص ترین و زیباترین سواحل دنیا است که ساله افراد زیادی را به خود جلب می کند. در میان این گردشگران بعضی ها تعدادی از این صدف ها را به خانه می برند و به عنوان یادگاری از این مکان گردشگری فوق العاده نزد خود نگه می دارند.