تگ

ساحل هات سای کائو

مرورگر
جزیره کوچک و زیبای کو سامت در تایلند

کو سامت Ko Samet یک بهشت ​​جزیره ای است که برای لذت بردت از آن باید به سواحل آن قدم بگذارید بر اساس افسانهای داستانهای تایلندی خانه دزدان دریایی بوده و تا به امروز هنوز گنجینه های گم شده در جایی در جزیره پنهان شده است.