تگ

ساختار طبيعی بيدخت

مرورگر
بیدخت

بیدخت یکی از شهرهای استان خراسان رضوی است که در 9 كيلومتری شمال شرقی شهر گنـاباد (مركز شهرستان) واقع شده است . بر اساس شواهد و اسناد تاریخی قدمت شهر بیدخت به قبل از اسلام باز می گردد.