تگ

ساختار قلعۀ باستانی خورمیز

مرورگر

حیث بسیار بی نظیر می باشد. به نظر اکثر باستان شناسان، قلعه خورمیز نمونه کوچکی از ارگ قدیم بم بوده و تا حدود ۱۵ سال پیش از آن استفاده و بهره برداری می شده است.  ساختار قلعۀ باستانی خورمیز دیوار قلعه خورمیز تا نیمه از سنگ‏ های نتراشیده ساخته شده و قسمت ‏های بالایی آن به ارتفاع دو متر از خشت و كاهگل بنا...