تگ

ساختمان قدیمی گمرگ شهر سوزا

مرورگر
سوزا

سوزا نام شهری است و مرکز بخش شهاب از توابع شهرستان قشم در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران. شهر بندری سوزا در جنوب غربی جزیره قشم، در موقعیتی ساحلی قرارگرفته است. تنگه معروف و استراتژیک هرمز در جنوب آن واقع شده است.