تگ

ساخت عمارت مفخم

مرورگر
عمارت مفخم شاخص‌ترین اثر دوره قاجاریه

مجموعه مفخم یا دارالحکومه مفخم بزرگترین و شاخص‌ترین اثر دوره قاجاریه استان خراسان شمالی در شهر بجنورد است. در این مجموعه چند اثر مهم وجود دارد که شامل عمارت مفخم، آیینه خانه، کلاه فرنگی، حوضخانه و سر در باغ بزرگی می‌شود که دیدنش برای هر بیننده‌ای به راستی که تماشایی است.