تگ

ساروج از آهک

مرورگر

این انبار مربوط به دوره صفوی است. ولی هنوز هم می توانید سرمای 1500 متر مکعب آب انباشته شده را از روی دیوارهای آن حس کنید. جنس دیوارهای آب انبار از ساروج است. در ساروج از آهک، خاکستر، سفیده ی تخم مرغ، خاک رس و الیاف گیاهی به نام لویی استفاده شده است. جالب اینجاست که به این ملات هرچه بیشتر آب می خورد،...