تگ

ساعات بازدید پارک امیرگان

مرورگر
پارک امیرگان ، یکی از خاصترین و زیباترین پارک های استانبول

بخشی از جاذبه های شهر استانبول را مانند هر شهر دیگری در دنیا، پارک های آن تشکیل می دهند که پارک امیرگان استانبول یکی از بهترین آنهاست. پارک امیرگان دارای قدمتی 300 ساله است و یکی از قدیمی‌ترین پارک‌های استانبول به حساب می‌آید.