تگ

سد طرق مشهد

مرورگر

هم که سد مذکور را به نام همین روستا نام گذاری کرده اند، از لحاظ موقعیت امام زادگان یاسر و ناصر که روایت است، جسد آنها سوزانده شده دارای اهمیت مذهبی خاصی است. سد طرق مشهد در نبود دریاچه و یا رودخانه در شهری، معمولا سدها به عنوان یکی از جاذبه های آن شهر محسوب میشوند. سد طرق نیز یکی از جاهای...