تگ

سفری خوش در تابستان

مرورگر

بناهای تاریخی و پل‌هایش و راه رفتن در کوچه‌هایش سیر نمی‌شود و وقتی زاینده رود پرآب باشد سفرت دلچسبتر هم هست. اگر قصد سفر به اصفهان در تابستان را دارید پیشنهاد می کنیم مطالب زیر را بررسی کنید. با آرزوی سفری خوش در تابستان به اصفهان برای شما! 1 - مادی ها در اصفهان اصفهان شهر مادی هاست و درست است که مادی ها...