تگ

سكه های موزه مراغه

مرورگر
موزه ایلخانی مراغه ، جلوه‌گاه بی‌نظیر تمدن عصر حکومت ایلخانی

منطقه آذربایجان‌شرقی، موزه ایلخانی مراغه جلوه‌گاه بی‌نظیر تمدن عصر حکومت ایلخانی در ایران به حساب می‌آید و در خیابان دانشسرای مراغه، روبه روی بیمارستان سینا قرار دارد که در سال 1364 هجری شمسی فعالیت خود را آغاز کرد و درسال 1375 به موزه تخصصی ایلخانی تبدیل شد.