بهترین جاهای دیدنی ژاپن مخصوص کودکان بهمراه آدرس

بهترین جاهای دیدنی ژاپن مخصوص کودکان بهمراه آدرس

در حقیقت، مدتها قبل از برپایی بسیاری از کلیساهای دیدنی اروپا، معابد شینتو و بودایی ژاپن از قبل ساخته شده بودند و زائران و حامیان، به خاطر طرح ها و دکوراسیون های استادانه جذب آنها می شدند. اما جایی که مخصوص تفریح و گشت و گذار کودکان است کجاست؟