سفری لذیذ به جنوب ایران

سفری لذیذ به جنوب ایران

کشور پهناور و کهن ایران به دلیل برخورداری از تمدن چندین هزار ساله، دارای فرهنگ، آئین و رسوم مختلفی است. همچنین در ایران به دلیل مناطق گوناگون و وجود اقوام مختلف، بسته به منطقه سکونت، تنوع غذایی بسیاری وجود دارد تا جایی که به هر یک از استان های کشور که سفر کنی، با غذاها و شیرینی های مختلفی روبرو می شوی.