تگ

سمک مشوی

مرورگر
با خوشمزه ترین غذاهای کیش آشنا شوید

کیش ، جزیره‌ی هزار رنگی است که حس و حال و انرژی‌اش در قلب بازدیدکنندگان آن ریشه می‌دوانند. این زیبایی بی‌نظیر در لباس مردم، موسیقی جزیره، خانه‌ها و غذاهای کیش تکثیری شکوه آمیز دارد. غذاهای این بخش از ایران تمام جزئیات فرهنگی را زیر دندان‌هایتان مرور می‌کنند.