تگ

سنتی ترین غذای لیختن اشتاین

مرورگر
بهترین و محبوب ترین غذاهای لیختن اشتاین

تجربیات متنوع آشپزی لیختن اشتاین، از غذاهای سنتی تهیه شده با استفاده از محصولات فصلی گرفته تا ظریف ترین دست پخت ها و از جمله گزیده ای از نوشیدنی های عالی خانگی، از دیگر مشخصه های این کشور است.از آنجا که کشور لیختن اشتاین مابین اتریش و سوئیس واقع شده است، آشپزی آن نیز بیشترین تاثیر را از این دو کشور پذیرفته است.